0%

Wanneer belt u 112?

Correct! Wrong!

Indien het slachtoffer meerdere signalen heeft is dat voldoende reden om 112 te bellen. Ook als u twijfelt kunt u 112 bellen.

Tijdens het controleren van de ademhaling maakt het slachtoffer een happende adembeweging (de borstkast beweeg niet en u voelt geen lucht stromen), wat doet u?

Correct! Wrong!

In dit geval begint u direct met reanimeren. Waarschijnlijk is de circulatiestilstand pas kort opgetreden en heeft het slachtoffer agonale ademhaling (gasping). Dit is ook het moment dat een AED nog de meeste succeskans heeft.

Indien het bewusteloze slachtoffer nog ademhaling heeft en u deze in de stabiele zijligging legt, dan controleert u de ademhaling:

Correct! Wrong!

Bij een bewustloos slachtoffer met ademhaling dient u de ademhaling continu te controleren. Het slachtoffer kan verslechteren.

Bij borst compressies bij de reanimatie van een volwassene, drukt u de borstkast (volgens de richtlijn):

Correct! Wrong!

Druk de borstkast tenminste 5 cm in om het hart samen te drukken, maar niet meer dan 6 cm omdat dan de kans op extra schade (zoals botbreuken) toeneemt.

Indien de AED aangeeft het slachtoffer niet aan te raken, dan:

Correct! Wrong!

In de nieuwe richtlijn wordt aangegeven dat u het slachtoffer en de draden van de AED niet mag aanraken.

De kans dat een slachtoffer weer circulatie krijgt bij alleen borstcompressies en beademen is klein. U kunt ervan uitgaan dat de circulatie hersteld is, als het slachtoffer: - bij bewustzijn komt; - zich beweegt; - Zijn ogen opent; - Normaal ademt.

Correct! Wrong!

Indien het slacht offer niet bij bewustzijn is en zich beweegt en zijn ogen opent en normaal adem haalt, kan er sprake zijn van gasping. De reanimatie moet voortgezet worden!

Als u bij een ernstige luchtwegbelemmering alleen met het slachtoffer bent:

Correct! Wrong!

Omdat een ernstige luchtwegbelemmering een directe levensbedreiging is, mag er geen tijd verloren gaan. U onderneemt eerst één poging om de situatie op te lossen, voordat u 112 belt. Direct daarna gaat u verder met de rugslagen en buikstoten.

Indien u een kind moet reanimeren en u bent alleen:

Correct! Wrong!

Waarschijnlijk heeft een bewusteloos kind een zuurstof gebrek. indien dit niet met 5 keer beademen opgelost kan worden, dient 112 gebeld te worden (indien dit direct kan).

Hoe handelt u bij de reanimatie van een kind indien u alleen bent en niet direct beschikt over een telefoon?

Correct! Wrong!

Hoe diep drukt u de borstkast in bij een kind (> 1 jaar) tijdens borstcompressies?

Correct! Wrong!

Nieuwe reanimatie richtlijnen 2021
Oeps, dat valt tegen.

Het is verstandig om de theorie nog eens goed door te nemen.
Met de hakken over de sloot.

Wat extra bijleren zou niet fout zijn.
Dat is mooi!

Jij snapt waar je mee bezig bent!
TOP!

Mocht er ooit iets gebeuren, hoop ik dat je in de buurt bent!

Vertel ons wie je bent, vertellen wij je hoe goed je het gedaan hebt 😉

Nieuwe reanimatie richtlijnen 2021