0%

Waaruit bestaat de brand 3 hoek?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Zuurstof, brandbare stof, ontbrandingstemperatuur

Waarmee kan ik een benzine brand blussen?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Poederblusser, CO2 blusser, schuimblusser (de benzine gaat op het water drijven)

Wat is het verschil in blussende werking tussen een CO2 blusser en een schuimblusser?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Een CO2 blusser verdringt (tijdelijk) de zuurstof, terwijl een schuimblusser een (permanenter) laag schuim aanbrengt, waardoor de zuurstof niet meer bij het vuur kan komen. Vandaar dat een CO2 blusser formeel alleen geschikt is voor vloeistoffen. Vaste stoffen (zoals een bankstel) houdt de warmte vast na het blussen zal de CO2 vervliegen en komt er weer zuurstof bij warme plek. Hierdoor kan de vaste stof opnieuw ontvlammen.

Waarmee kun je het beste een gasbrand blussen?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Niet, het beste kun de de gastoevoer sluiten. Als je de brand zou blussen, dan blijft het gas vrijkomen en kan een explosief mengsel vormen.

Waarmee kun je het beste een transformatorhuisje blussen?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Dit laat je altijd door de brandweer doen. In een transformatorhuisje bevindt zich een gedeelte met spanning die groter is dan 1000V. Dit is niet veilig te blussen met een schuimblusser. De risico's hiervan zijn zo groot, dat dit aan de brandweer overgelaten moet worden.

Waarmee blus je een vlam in de pan?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Met een passende deksel. Onderzoek heeft aangetoond dat een blusdeken hiervoor niet geschikt is. Door enkel het gas uit te zetten, zal het vuur niet doven.

Waarmee kun je een metaalbrand blussen?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Een speciale poederblusser. In een schuimblusser zit altijd water welke reageert met het metaal tot waterstof en een CO2 blusser zou een vergelijkbare reactie opleveren waar koolstof bij ontstaat, welke weer direct ontvlamt.

Wat bevat de brand vijfhoek nog extra boven de brand driehoek?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Mengverhouding en katalysator. Denk bij de mengverhouding aan een blok hout proberen aan te stekken versus hout snippers en een katalysator is een stof die een reactie (in deze verbranding) beïnvloed, zonder zelf verbruikt te worden.

Wat zijn de voornaamste gevaren van brand?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Rook, hitte, gevaarlijke gassen. De rook belemmerd het zicht en bevat altijd gevaarlijke gassen, de hitte ontstaat door de brand en verzorgt mede de uitbreiding van de brand,

Wat is de voornaamste oorzaak van een buitenbrand bij bedrijven?

Correct! Wrong!

Correct antwoord: Brandstichting. 60% van buitenbranden bij bedrijven wordt veroorzaakt door brandstichting.

Brand
Oeps, dat valt tegen.

Het is verstandig om de theorie nog eens goed door te nemen.
Met de hakken over de sloot.

Wat extra bijleren zou niet fout zijn.
Dat is mooi!

Jij snapt waar je mee bezig bent!
TOP!

Mocht er ooit iets gebeuren, hoop ik dat je in de buurt bent!

Vertel ons wie je bent, vertellen wij je hoe goed je het gedaan hebt 😉

Brand