Kind 1000 x 200

Kinderen hebben bepaalde letsels sneller dan volwassenen, denk aan een knikker in de neus, een bloedneus, schaafwonden.
En hoewel de kans op een circulatiestilstand bij een kind veel kleiner is, wil je toch niet de zelfde druk op de borstkas van een kind zetten dan de druk die je gebruikt bij de reanimatie van een volwassene.
L4a verzorgt speciale EHBO lessen met betrekking tot kinderen.

Gastouders (Staatcourant 27 maart 2015)

Voor gastouders geldt sinds maart 2015 dat zij een erkend certificaat kinder EHBO moeten kunnen overleggen. De door L4a gegeven Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis en Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis staan op de lijst van erkende certificaten.

Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis (8 uur cursus)

Je leert onder andere:EH3102 Cursus EHBO aan baby's & kinderen

 • Hoe je een kind in veiligheid brengt;
 • De toestand van het kind te beoordelen;
 • Reanimeren, een AED gebruiken;
 • Hoe je eerste hulp verleent bij bewusteloosheid, bloeding, brandwond, circulatiestilstand, CO-vergiftiging, ernstige allergie, hoofdletsel, huidwond, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel, neusbloeding, tand door de lip, verdrinking, vergiftiging, verloren/afgebroken tand, verslikking, verstikking, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog.

Bij voldoende interesse (min. 6 personen) organiseert L4a ook workshops EHBO aan baby’s en kinderen, deze duren ongeveer 3 uur. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • een kind in veiligheid te brengen;
 • de toestand te beoordelen;
 • de hulpdiensten alarmeren;
 • EHBO te verlenen bij: Bewusteloosheid – Verslikking – Huidwond – Verstuiking – Brandwonden – Hersenschudding – Vergiftiging

Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis

Bij het Oranje Kruis kun je als houder van een EHBO diploma een aantekening Eerste hulp voor kinderen halen of als je nog geen Oranje Kruis diploma hebt een los certificaat Eerste hulp voor kinderen.

De onderwerpen (buiten kinderziekten) waar onder andere specifiek op ingegaan worden:

 • een bloeding
 • shock
 • kneuzing en verstuiking
 • botbreuk
 • tandletsel
 • oververhitting
 • koortsstuipen
 • brandwond.

Ook wordt er tijdens de cursus onderscheid gemaakt tussen baby’s tot 1 jaar en kinderen ouder dan 1 tot de puberteit.
Het voordeel is dat als u weet welke letsels zuigelingen en kinderen kunnen oplopen, dat u beter instaat bent om deze te voorkomen.