0%
1. Welke kleur hesjes dienen bedrijfshulpverleners te dragen?
2. Zijn eerste hulp posten verplicht?
3. Is het hebben van een intern noodplan verplicht volgens de arbo-wetgeving?
4. Zijn ontruimingsplattegronden volgens de arbo-wetgeving verplicht?
5. Hoe vaak moeten bedrijfshulpverleners herhalingslessen volgen?
6. Van welke documenten moet een werkgever ervoor zorgen dat een BHV'er er kennis van kan nemen?
7. Welke functies worden in de arbo-wetgeving over bedrijfshulpverlening genoemd?
8. Hoeveel BHV'ers moet een bedrijf hebben?
9. Over welke middelen moeten BHV'ers kunnen beschikken?
10. Op welke taken moet de bedrijfshulpverlening zijn voorbereid?

 

I am the Law