0%
1. Is het hebben van een intern noodplan verplicht volgens de arbo-wetgeving?
2. Op welke taken moet de bedrijfshulpverlening zijn voorbereid?
3. Zijn ontruimingsplattegronden volgens de arbo-wetgeving verplicht?
4. Welke functies worden in de arbo-wetgeving over bedrijfshulpverlening genoemd?
5. Welke kleur hesjes dienen bedrijfshulpverleners te dragen?
6. Over welke middelen moeten BHV'ers kunnen beschikken?
7. Hoe vaak moeten bedrijfshulpverleners herhalingslessen volgen?
8. Hoeveel BHV'ers moet een bedrijf hebben?
9. Van welke documenten moet een werkgever ervoor zorgen dat een BHV'er er kennis van kan nemen?
10. Zijn eerste hulp posten verplicht?

 

I am the Law