0%
1. Welke functies worden in de arbo-wetgeving over bedrijfshulpverlening genoemd?
2. Van welke documenten moet een werkgever ervoor zorgen dat een BHV'er er kennis van kan nemen?
3. Zijn ontruimingsplattegronden volgens de arbo-wetgeving verplicht?
4. Hoeveel BHV'ers moet een bedrijf hebben?
5. Welke kleur hesjes dienen bedrijfshulpverleners te dragen?
6. Zijn eerste hulp posten verplicht?
7. Op welke taken moet de bedrijfshulpverlening zijn voorbereid?
8. Is het hebben van een intern noodplan verplicht volgens de arbo-wetgeving?
9. Over welke middelen moeten BHV'ers kunnen beschikken?
10. Hoe vaak moeten bedrijfshulpverleners herhalingslessen volgen?

 

I am the Law