0%
1. Hoeveel BHV'ers moet een bedrijf hebben?
2. Welke kleur hesjes dienen bedrijfshulpverleners te dragen?
3. Is het hebben van een intern noodplan verplicht volgens de arbo-wetgeving?
4. Zijn eerste hulp posten verplicht?
5. Welke functies worden in de arbo-wetgeving over bedrijfshulpverlening genoemd?
6. Van welke documenten moet een werkgever ervoor zorgen dat een BHV'er er kennis van kan nemen?
7. Over welke middelen moeten BHV'ers kunnen beschikken?
8. Hoe vaak moeten bedrijfshulpverleners herhalingslessen volgen?
9. Op welke taken moet de bedrijfshulpverlening zijn voorbereid?
10. Zijn ontruimingsplattegronden volgens de arbo-wetgeving verplicht?

 

I am the Law