0%
Wat is het eerste dat je doet als je een vreemd voorval ontdekt (bijv. iemand ligt op een vreemde plaats op een vreemd moment op de grond)?
Hoelang controleer je de ademhaling bij een bewusteloos iemand?
Op welke manier geef je borstcompressies bij een baby tijdens een reanimatie?
Wat doe je met een kind dat bewusteloos is en geen ademhaalt?
Wanneer bel je 112 bij de reanimatie van een kind/ baby indien je alleen bent en een GSM bij de hand hebt?
Wanneer bel je 112 bij de reanimatie van een kind/ baby indien je alleen bent en geen GSM bij de hand hebt?
Kunnen baby's en/ of kinderen agonale ademhaling hebben?
Kan een AED gebruikt worden bij een drenkeling die nog (gedeeltelijk) in een plas water ligt?
Hoe voer je de ademhalingscontrole uit bij baby's en kinderen?
Wanneer wordt bij een reanimatie (volgens de richtlijnen van de NRR) de burghulpverleners niet opgeroepen?
Waar is de kans groter om een reanimatie te overleven?
Hoeveel is de overlevingskans bij een reanimatie buiten het ziekenhuis?
Welke percentage van de overlevenden van een reanimatie heeft een jaar later een goede levenskwaliteit?
Waaruit bestaat de keten van overleven?
Wie bepaald de Nederlandse reanimatie richtlijnen?

 

Gemakkelijk begin, EHBO