0%

Question 1 of 15

Wie bepaald de Nederlandse reanimatie richtlijnen?

Question 1 of 15

Question 2 of 15

Wanneer wordt bij een reanimatie (volgens de richtlijnen van de NRR) de burghulpverleners niet opgeroepen?

Question 2 of 15

Question 3 of 15

Wanneer bel je 112 bij de reanimatie van een kind/ baby indien je alleen bent en geen GSM bij de hand hebt?

Question 3 of 15

Question 4 of 15

Waar is de kans groter om een reanimatie te overleven groter?

Question 4 of 15

Question 5 of 15

Wat doe je met een kind dat bewusteloos is en geen ademhaalt?

Question 5 of 15

Question 6 of 15

Wat is het eerste dat je doet als je een vreemd voorval ontdekt (bijv. iemand ligt op een vreemde plaats op een vreemd moment op de grond)?

Question 6 of 15

Question 7 of 15

Welke percentage van de overlevenden van een reanimatie heeft een jaar later een goede levenskwaliteit?

Question 7 of 15

Question 8 of 15

Kan een AED gebruikt worden bij een drenkeling die nog (gedeeltelijk) in een plas water ligt?

Question 8 of 15

Question 9 of 15

Hoeveel is de overlevingskans bij een reanimatie buiten het ziekenhuis?

Question 9 of 15

Question 10 of 15

Waaruit bestaat de keten van overleven?

Question 10 of 15

Question 11 of 15

Hoe voer je de ademhalingscontrole uit bij baby's en kinderen?

Question 11 of 15

Question 12 of 15

Hoelang controleer je de ademhaling bij een bewusteloos iemand?

Question 12 of 15

Question 13 of 15

Kunnen baby's en/ of kinderen agonale ademhaling hebben?

Question 13 of 15

Question 14 of 15

Wanneer bel je 112 bij de reanimatie van een kind/ baby indien je alleen bent en een GSM bij de hand hebt?

Question 14 of 15

Question 15 of 15

Op welke manier geef je borstcompressies bij een baby tijdens een reanimatie?

Question 15 of 15


 

Gemakkelijk begin, EHBO