0%
1. Wat verstaan we onder inhalatietrauma? 
2. Het inademen van rook geeft schade aan? 
3. Bij welke branden komt cyanide (blauwzuur) vrij? 
4. Wat is een belangrijk aandachtspunt bij de eerste hulp m.b.t. inhalatietrauma?
5. Giftige gassen van een lithiumbatterij kunnen hoe lang na een brand nog een circulatie- /ademhalingsstoornis veroorzaken?
6. Wat zijn de verschijnselen van een inhalatie trauma?
7. Wanneer gebruiken we een tourniquet? 
8. Hoelang kan een tourniquet zitten blijven zonder dat er schade ontstaat? 
9. Welke wonden stoppen we op? 
10. Wanneer mag je een tourniquet los maken/verwijderen?

 

De eindquiz