Het lijkt misschien een beetje vreemd om een duikers organisatie op een website over EHBO en BHV tegen te komen. Echter houdt Dan Europe zich onder andere bezig met de veiligheid van duikers:

DAN Europe (Divers Alert Network Europe) is een internationale non-profit medische en research organisatie gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers
Opgericht in 1983 bestaat DAN Europe om deskundige informatie en advies te geven ten voordele van haar leden en het duikpubliek. DAN Europe:

  • Geeft spoedeisende medische adviezen en assistentie bij onderwater duikverwondingen en werkt aan het voorkomen van verwondingen en het promoten van duikveiligheid
  • Promoot en ondersteunt onderwater duikresearch en -educatie
  • Streeft ernaar de meest accurate, up-to-date en niet vooringenomen informatie te verstrekken over zaken van algemeen belang voor het duikpubliek

De DAN Europe visie om de best bekende en vertrouwde organisatie in de hele wereld te zijn op het gebied van duikerveiligheid en noodhulpdiensten, gezondheid, research en educatie door haar leden, instructeurs, sponsors en de duikgemeenschap in het algemeen.”

Vanuit deze visie heeft DAN EHBO cursussen opgezet. Deze zijn niet alleen toepasbaar op duikers maar op iedereen.

Het voordeel van deze cursus is dat DAN een wereldwijd georiƫnteerde organisatie is en het bijbehorende certificaat dan ook wereldwijd erkend wordt. Tevens is het les materiaal in diverse talen verkrijgbaar.