Brandweer 1000 x 200

 

Ieder bedrijf heeft ze nodig, mensen die weten hoe te handelen tijdens calamiteiten. Brand, ontruiming, ernstig ongeluk, en zo voort, daar worden bedrijfshulpverleners voor getraind.

Hoe groot de bedrijfshulpverleners organisatie moet zijn is afhankelijk van de Risico Inventarisatie en Evaluatie, die tevens voor ieder bedrijf verplicht is.

L4a leidt de bedrijfshulpverleners op een gedegen manier op o.a. volgens de richtlijnen van het NIBHV. Dit kan tot basis bedrijfshulpverlener, ploegleider bedrijfshulpverlener of speciaal opgeleide bedrijfshulpverleners voor gevaarlijke stoffen.

De Basisopleiding bedrijfshulpverlening bestaat uit 2 delen; eerste hulp en brandbestrijding & ontruiming. Deelnemers met een vooropleiding kunnen voor een deel vrijstelling krijgen voor de basisopleiding.

Na het met succes volgen van de opleiding en aansluitend examen ontvangen de bedrijfshulpverleners een diploma dat 2 jaar geldig is. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.