Vinger 1000 x 200

Rode Kruis logo

Het Rode Kruis help mensen in nood wereldwijd. Om ervoor te zorgen dat ook mensen in Nederland weten hoe ze in noodsituaties moeten handelen, heeft het rode Kruis richtlijnen opgesteld voor EHBO cursussen.

“We bereiden mensen voor op een noodsituatie, zodat zij zichzelf kunnen redden en oog hebben voor anderen in nood.”

Het Rode Kruis heeft verschillende gradaties EHBO cursussen, enkele hiervan die ook door L4a gegeven worden zijn:

CURSUS REANIMATIE EN AED (4 uur Cursus)
Je leert onder andere:

  • Hoe je een slachtoffer in veiligheid kunt brengen;
  • Hulpdiensten alarmeren;
  • De toestand van het slachtoffer te bepalen;
  • Hoe je een slachtoffer in de stabiele zijligging legt;
  • Hoe en wanneer je moet reanimeren en eventueel een AED gebruiken.

EHBO Cursus (12 uur cursus)EH3100

Je leert onder andere:

  • Hetzelfde als tijdens de reanimatie en AED cursus;
  • Eerste hulp te verlenen bij: een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas en een beroerte.

CURSUS UITGEBREIDE EHBO (20 uur cursus)

Je leert onder andere:

  • Hetzelfde als tijdens de 12 uur EHBO cursus;
  • Eerste hulp te verlenen bij:┬ádreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel

Bovenstaande cursussen kunnen volledig klassikaal of gedeelte online gegeven worden.

Bij goed gevolg van bovenstaande cursussen ontvang je een Europees erkend Rode Kruis certificaat.

L4a verzorgt ook de herhalingslessen om de  je certificaat geldig te houden.

more